Gatunki stali

white and blue paper rolls

Gatunki stali klasyfikuje się według ich składu chemicznego, przy czym różne gatunki stali mają różne właściwości. Najbardziej powszechnym sposobem klasyfikacji stali jest klasyfikacja według zawartości stopu, przy czym stale stopowe zawierają większy odsetek metali innych niż żelazo niż stale węglowe.

Co to jest stal stopowa?

Stale stopowe dzieli się dalej na pięć rodzajów: stale nierdzewne, stale narzędziowe, stale niskostopowe, stale wysokostopowe i stale utwardzane wytrąceniowo. Stale nierdzewne są odporne na korozję i mają matowe wykończenie, natomiast stale narzędziowe są bardzo twarde i wytrzymują wysokie temperatury. Stale niskostopowe mają lepszą ciągliwość i wytrzymałość niż stale węglowe, natomiast stale wysokostopowe zawierają bardziej egzotyczne metale, takie jak molibden i węgieltytan. Stale utwardzane wytrąceniowo są po wyprodukowaniu poddawane obróbce cieplnej, dzięki czemu uzyskuje się stal o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Co to jest stal węglowa?

Stale węglowe to najbardziej rozpowszechniony rodzaj stali, zawierający wyłącznie żelazo i węgiel, bez domieszek innych metali. Stale węglowe można podzielić na trzy rodzaje: stale niskowęglowe, stale średniowęglowe i stale wysokowęglowe. Stale niskowęglowe mają zawartość węgla do 0,3%, stale średniowęglowe mają zawartość węgla od 0,3% do 0,6%, a stale wysokowęglowe mają zawartość węgla powyżej 0,6%

Zastosowania stali

Stal ma wiele zastosowań ze względu na swoje pożądane właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość, plastyczność, ciągliwość i niewielki ciężar. Stal ma wiele zastosowań, m.in. w samochodach, mostach, budownictwie, urządzeniach i narzędziach.

Dodaj komentarz