Gatunki stali

white and blue paper rolls

Gatunki stali klasyfikuje się według ich składu chemicznego, przy czym różne gatunki stali mają różne właściwości. Najbardziej powszechnym sposobem klasyfikacji stali jest klasyfikacja według zawartości stopu, przy czym stale stopowe zawierają większy odsetek metali innych niż żelazo niż stale węglowe.