Aktualności

Decyzją nr DKK-84/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na koncentrację polegającą na utworzeniu przez wnioskodawców:
Maxstal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie,
Serwistal sp. z o.o. z siedzibą w Ełku,
Bogdan Więcek prowadzący działalność gospodarczą jako Bogdan Więcek BUDMAT w Płocku
wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Unia Stalowa Sp. z o.o.

17 lipca 2013 roku w Warszawie została zawiązana spółka Unia Stalowa Sp. z o.o.
Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w Składzie :
Sławomir Boligłowa Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Mieczkowski Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Dembowski Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Najmrodzki Członek Rady Nadzorczej

Udziałowcy wybrali Władze Spółki w składzie:
Grzegorz Kozień Prezes Zarządu
Jacek Jodłoś Członek Zarządu

21 listopada 2013 roku do grona Udziałowców spółki dołącza spółka SAMBUD2, zwiększając potencjał zakupowy Grupy.